ACIL çıKış KAPıSı VE YANGıN GüVENLIğI

Acil çıkış kapısı ve Yangın Güvenliği

Acil çıkış kapısı ve Yangın Güvenliği

Blog Article


Yangın merdiveni kapıları, yangın merdivenlerine yerleştirilen özel tasarım kapılardır. Bu kapılar, yangın sırasında insanların yangın merdivenlerine güvenli bir şekilde ilerlemelerini sağlar. Yangın merdiveni kapıları, yangın dayanımı sağlayacak şekilde tasarlanır ve imal edilir. Bu yangın kapısı kapılar, yangının diğer bölgelere yayılmasını önlemeye yardımcı olur. Yangın merdiveni kapıları, yangın güvenliği açısından kritik bir bileşen olarak kabul edilir.

Report this page